Пандемия коронавируса – не заболевание, а биотерапия человечества. Мнение специалиста эпигенетика Александра Литвина